Detektyw

Paweł Aleksandrowicz

Prywatny detektyw Poznań

Biuro Detektywistyczne "Arcano" z Poznania istnieje w branży detektywistycznej od 2009r. jego właścicielem jest detektyw Paweł Aleksandrowicz, wcześniej długoletni oficer Centralnego Biura Śledczego.

Skuteczny Detektyw

Zdobyta wiedza, szerokie doświadczenie zawodowe i wieloletnia praktyka zapewnią Państwu profesjonalne i solidne wykonanie usługi, zawsze zakończone sprawozdaniem zawierającym materiał dowodowy do wykorzystania w postepowaniu sądowym. W celu zachowania najwyższych standardów, na co dzień współpracujemy z kancelariami adwokackimi i radców prawnych

Profesjonalne usługi detektywistyczne

Prowadzimy czynności z zakresu szeroko pojętych spraw rodzinnych, gospodarczych, kryminalnych, poszukiwania osób.

Biuro Detektywistyczne "Arcano" Paweł Aleksandrowicz wykonuje czynności także poza krajem, realizowało zlecenia na terenie Włoch, Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii.

Dysponujemy wyszkolonym zespołem do prowadzenia obserwacji osób, wszystkie czynności w trakcie prowadzonej obserwacji są dokumentowane zapisem video.

Zapewniamy pełną dyskrecję !

Zobacz

Detektyw Paweł Aleksandrowicz, działa w oparciu o licencję
nr 0000668/2009
wydana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu oraz wpis do rejestru działalności regulowanej MSW w zakresie usług detektywistycznych pod nr RD-5/2014.

Biuro Detektywistyczne Arcano

Kompleksowe usługi detektywistyczne

Sprawy
rodzinne

 1. Zbieranie dowodów do spraw rozwodowych
 2. Zbieranie dowodów, dokumentowanie zdrad małżeńskich,
 3. Ustalanie miejsca pobytu i pracy do spraw o alimenty,
 4. Zbieranie dowodów do spraw o przyznanie opieki nad dzieckiem,
 5. Prowadzenie czynności w sprawach o tzw "uprowadzenie rodzicielskie",
 6. Poszukiwanie osób zaginionych,
 7. Zbieranie dokumentacji w innych sprawach rodzinnych.

Sprawy
kryminalne

 1. Zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postepowanie karne,
 2. Prowadzenie czynności mających na celu ustalenie sprawców przestępstwa i świadków,
 3. Prowadzenie czynności mających na celu oczyszczenie z niesłusznie postawionych zarzutów,
 4. Weryfikowanie materiałów pod kątem ich wiarygodności zebranych przez policję i prokuraturę w toczących się postepowaniach karnych,
 5. Prowadzenie czynności w sprawach związanych z ruchem drogowym (wypadki komunikacyjne), prowadzenie oględzin miejsca wypadków i zdarzeń drogowych,
 6. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów kryminalistycznych,
 7. Prowadzenie czynności o przestępstwa związane z wyłudzeniem odszkodowań na szkodę zakładów ubezpieczeniowych.
 8. Poszukiwanie osób zaginionych, ukrywających się, uprowadzonych.
 9. Poszukiwanie utraconego mienia w wyniku przestępstwa (kradzieży, przywłaszczenia, oszustwa).

Sprawy
gospodarcze
i ochrona
biznesu

 1. Wywiad windykacyjny,
 2. Zbieranie dowodów w sprawach bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych,
 3. Zbieranie dowodów w sprawach nieuczciwej konkurencji,
 4. Zbieranie dowodów w sprawach ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnice handlową,
 5. Sprawdzanie wiarygodności kontrahentów, oferentów występujących w przetargach,
 6. Sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,
 7. Poszukiwanie utraconego mienia
prywatny detektyw Paweł Aleksandrowicz

Partnerzy

Gdzie pracowaliśmy?

Gdzie pracowaliśmy

Kontakt

Biuro Detektywistyczne "Arcano" Paweł Aleksandrowicz


61-859 Poznań, ul. Grobla 17a/15

tel.: (+48) 61 223 62 40

kom.:: (+48) 504 163 989


NIP: 779 155 11 30

Regon: 301329017

Google+