Detektyw Arcano

Obserwacje

Jedną z podstawowych metod działania detektywa jest prowadzenie obserwacji. Pozwala to na ustalenie, z kim spotyka się dana osoba i jakie miejsca odwiedza. Dzięki temu można podjąć dodatkowe czynności, mające na celu zdobycie informacji o znajomościach czy czynnościach obserwowanego.

Obserwacje w sprawach rodzinnych

Nieodłączną częścią procesu obserwacji jest dokumentacja filmowa i fotograficzna. Dzięki temu możliwe jest zdobycie wiarygodnego materiału dowodowego, który może posłużyć np. w procesie sądowym.

Nasze obserwacje często dotyczą spraw rodzinnych. Jesteśmy w stanie pozyskać informacje dotyczące np. sposobu, w jaki rodzic zajmuje się dzieckiem, co ma kluczowe znaczenie przy sprawach o ustalenie opieki. Możemy także zdobyć dowody zdrady małżeńskiej lub rozwiać obawy małżonka, co może zdecydować o wniesieniu sprawy o rozwód. Pomagamy także w przypadkach unikania przez byłego partnera płacenia alimentów. Jesteśmy w stanie ustalić jego stan posiadania czy ujawnić ukrywane źródła dochodów.

Obserwacje w sprawach kryminalnych

Obserwacja ma także kluczowe znaczenie w sprawach kryminalnych. Dzięki niej możliwe jest ustalenie sprawców przestępstwa oraz zdobycie obciążających ich dowodów. W ten sposób uzupełniamy pracę policji i prokuratury, wnosząc swoje doświadczenie, zaangażowanie i świeże spojrzenie. Podczas naszych działań jesteśmy w stanie ustalić adres pobytu sprawcy, co pozwala służbom na dokonanie zatrzymania. Obserwacje mogą posłużyć także do ustalenia świadków zdarzenia, którzy będą mogli zeznawać przed sądem.

Nasze działania obejmują

  • obserwacje osób
  • obserwacja mienia
  • obserwacje w sprawach rodzinnych
  • obserwacje w sprawach kryminalnych
  • pełna dokumentacja w formie materiału dowodowego: zdjęcia, materiały filmowe
  • ustalanie świadków zdarzeń i wypadków
  • ustalenie adresu pobytu osób poszukiwanych/obserwowanych