Detektyw Arcano

Sprawy rodzinne

Nasza praca przy zbieraniu dowodów w sprawach rodzinnych, takich jak rozwody, zdrady małżeńskie czy sprawy alimentacyjne polega przede wszystkim na obserwacji osób i ustalaniu miejsca pobytu. Dzięki działaniom detektywa możliwe jest uzyskanie wartościowego materiału dowodowego np. na użytek procesu sądowego.

Materiały dowodowe do spraw rozwodowych

Najczęstszą potrzebą naszych klientów jest weryfikacja podejrzenia zdrady małżeńskiej. Bardzo często się zdarza, że małżonek dostrzega w zachowaniu partnera sygnały mogące świadczyć o niewierności. Dopiero jednak uzyskanie twardych dowodów takiego zachowania może stanowić podstawę do wniesienia sprawy o rozwód. Dzięki obserwacji i dokumentacji zachowania małżonka jesteśmy w stanie potwierdzić domniemaną zdradę lub rozwiać obawy klienta.

Służymy pomocą także podczas spraw alimentacyjnych. Dotyczy to sytuacji, gdy zobowiązany do płacenia alimentów były partner nie łoży na rodzinę. Bardzo częste jest ukrywanie swojej sytuacji majątkowej, aby uniemożliwić windykację należności. Nasza praca pozwala zdobyć informacje dotyczące nieujawnionych dochodów, dzięki czemu możliwe jest wyegzekwowanie należności w sądzie.

Sprawy rodzinne i alimentacyjne

Praca detektywa bywa także pomocna w przypadku spraw o ustalenie prawa do opieki nad dzieckiem. W takim przypadku obserwacja i zebrane dowody pomagają ustalić, czy rodzic wywiązuje się ze swoich obowiązków względem dziecka. Możliwa jest ocena warunków mieszkalnych, stopnia zainteresowania opiekuna dzieckiem lub ustalenie, czy nie pada ono ofiarą przemocy domowej.

Nierzadko prowadzimy także poszukiwania osób, zarówno w dramatycznych przypadkach zaginięć, jak i w sytuacjach, gdy klient pragnie odnaleźć np. zaginionych krewnych czy spadkobierców.

Nasze działania obejmują

  • zbieranie materiałów dowodowych do spraw rozwodowych
  • zbieranie materiałów dowodowych i  dokumentowanie zdrad małżeńskich
  • ustalanie miejsca pobytu i pracy do spraw o alimenty
  • zbieranie dowodów do spraw o przyznanie opieki nad dzieckiem
  • prowadzenie czynności w sprawach o tzw "uprowadzenie rodzicielskie"
  • poszukiwanie osób zaginionych
  • zbieranie dokumentacji w innych sprawach rodzinnych