Wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy to dla wielu pojęcie nieznane. Niektórym kojarzy się z filmami szpiegowskimi. Innym z wykradaniem poufnych i tajnych danych. Tymczasem to całkowicie legalna metoda wspomagająca nas w działalności gospodarczej.

Czym jest wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy to jeden ze sposobów zabezpieczenia danej firmy przed stratami finansowymi i wszelkimi konsekwencjami, które mogą ją dotknąć w wyniku działań nieuczciwego kontrahenta, partnera handlowego czy też pracownika. Najczęściej wywiadem tego typu zajmuje się licencjonowane biuro detektywistyczne. Prywatny detektyw na nasze zlecenie zajmie się uzyskiwanie, przetwarzaniem i analizą informacji, które z punktu widzenia firmy mogą okazać się pomocne w zapewnieniu jej przewagi konkurencyjnej czy uniknięciu strat. Warto też dodać, że wszelkie informacje muszą zostać uzyskane drogą legalną. Najczęściej detektyw zajmuję się:

  • Weryfikacją informacji prawnej i majątkowej dotyczącej danego przedsiębiorstwa.
  • Weryfikacją tożsamości partnerów handlowych lub biznesowych.
  • Uzyskanie informacji co do wszelkich danych, które zostały przedstawione w rejestrach gospodarczych.
  • Ustaleniem, czy osoby, z którymi wchodzimy w relacje handlowe, nie znajdują się na liście poszukiwanych przestępców. Nie są oszustami lub nie mają powiązań z organizacjami, których istnienie jest zakazane przez prawo.

Detektyw może zebrać dla nas informacje jednorazowo lub świadczyć usługę w sposób ciągły, monitorując wszelkie poczynania danej firmy. Jest to niezwykle przydatne, kiedy zmienia się kadra zarządzająca danej firmy lub zachodzą w niej zmiany własnościowe. Nieustannemu monitoringowi podlegać może też sytuacja finansowa danego przedsiębiorstwa. Dzięki temu zostaniemy w porę ostrzeżeni, gdy nasz kontrahent zacznie być po prostu niewypłacalny. Kiedy zostaliśmy oszukani lub nasz partner handlowy przestał płacić swoje zobowiązania, detektyw ustali wartość jego majątku i to czy środki finansowe nie są ukrywane. Biuro detektywistyczne może też na specjalne życzenie sprawdzić wiarygodność naszych potencjalnych pracowników i ustalić, czy ich zatrudnienie nie wiążę się z żadnym zagrożeniem dla firmy.

Sposoby pozyskiwania informacji

Jak już wspomnieliśmy, detektyw może pozyskiwać informacje wyłącznie z legalnych źródeł ( Zobacz jak działa i jakie ma prawa detektyw ). Niedopuszczalny jest podsłuch lub szpiegostwo gospodarcze. Celem działania biura detektywistycznego jest dyskretne zebranie wszelkich interesujących nas informacji. Pomocne są tu wszelkie rejestry gospodarcze. Detektyw przeszuka dla nas Centralną Ewidencje Działalności Gospodarczej oraz Krajowy Rejestr Sądowy. Będzie też monitorował oficjalne publikacje jak Monitor Sądowy czy Gospodarczy. Opłacony przez nas pracownik detektywistyczny zasięgnie informacji wśród byłych, a także obecnych pracowników interesującej nas firmy. Dodatkowo sprawdzi historię kontaktów biznesowych danego podmiotu. Ustali to poprzez kontakty z dawnymi kontrahentami firmy, a także obecną konkurencją. Oczywiście jakość i skala informacji, jaka zostanie nam dostarczona, zależy w dużej mierze od skuteczności danego biura detektywistycznego.

Gdzie pracowaliśmy?

Gdzie pracowaliśmy

Kontakt

Biuro Detektywistyczne "Arcano" Paweł Aleksandrowicz


61-859 Poznań, ul. Grobla 17a/15

tel. stacjonarny: (+48) 61 223 62 40

komórka: (+48) 504 163 989


NIP: 779 155 11 30

Regon: 301329017

Google+