Detektyw Arcano

Sprawy kryminalne

W sprawach kryminalnych zajmujemy się rzetelnym zbieraniem materiału dowodowego, wspomagając w tych działaniach policję i prokuraturę. Wykazujemy się dużą skutecznością i kreatywnością w poszukiwaniach, dzięki czemu jesteśmy w stanie pozytywnie dla klienta wpłynąć na bieg sprawy.

Zbieranie dowodów w sprawach kryminalnych

Często zdarza się, że do procesu karnego nie może dojść ze względu na problem z ustaleniem sprawców. Poszukujemy ich za pomocą profesjonalnych technik śledczych, aby mogli zostać postawieni przed sądem. Już na tym etapie gromadzimy obciążający materiał dowodowy, który następnie dodatkowo uzupełniamy, tak aby był on obciążający dla oskarżonego.

Nieraz zdarza nam się weryfikować efekty działań policji i prokuratury. W czasie naszych prac sprawdzamy dowody i pozyskujemy nowe w obronie klienta, który został niesłusznie oskarżony. Dotyczy to również innych spraw karnych, gdzie z wykorzystaniem naszego doświadczenia i nowoczesnych technologii detektywistycznych jesteśmy w stanie zmienić przebieg procesu.

Sprawy o wyłudzenie odszkodowania

Naszymi klientami są również towarzystwa ubezpieczeniowe, dla których prowadzimy sprawy dotyczące wyłudzeń odszkodowań. Pozwala to firmom na ujawnianie oszustw na często bardzo wysokie kwoty. Zajmujemy się także poszukiwaniem osób w trudnych sprawach zaginięć oraz odzyskiwaniem utraconego mienia i zbieraniem dowodów pozwalających pociągnąć do odpowiedzialności karnej osoby, które dopuściły się kradzieży.

Nasze działania obejmują

  • zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne
  • prowadzenie czynności mających na celu ustalenie sprawców przestępstwa i świadków
  • prowadzenie czynności mających na celu oczyszczenie z niesłusznie postawionych zarzutów
  • weryfikowanie materiałów pod kątem ich wiarygodności zebranych przez policję i prokuraturę w toczących się postępowaniach karnych
  • prowadzenie czynności w sprawach związanych z ruchem drogowym (wypadki komunikacyjne), prowadzenie oględzin miejsca wypadków i zdarzeń drogowych
  • ujawnianie i zabezpieczanie śladów kryminalistycznych
  • prowadzenie czynności o przestępstwa związane z wyłudzaniem odszkodowań na szkodę zakładów ubezpieczeniowych
  • poszukiwanie osób zaginionych, ukrywających się, uprowadzonych
  • poszukiwanie utraconego mienia w wyniku przestępstwa (kradzieży, przywłaszczenia, oszustwa)