Detektyw Arcano

Wywiad gospodarczy

Podczas naszych spraw dotyczących wywiadu gospodarczego często mamy do czynienia z sytuacjami ukrywania dochodu i stanu majątkowego przez dłużników. Aby umożliwić wierzycielom odzyskanie należności, konieczne bywa zdobycie dowodów dotyczących stanu posiadania pozornie niewypłacalnej osoby lub firmy. Efekty naszej pracy można przedstawić komornikowi dla skutecznego wyegzekwowania długu.

Sprawy o bezprawne wykorzystanie wizerunku firmy

Zajmujemy się także pozyskiwaniem informacji dotyczących bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych. Mogą być one podstawą do wytoczenia procesu i zakończyć proceder narażający firmę na realne straty majątkowe lub dotyczące reputacji.

Nasze sprawy często dotyczą ustalenia wiarygodności potencjalnego partnera biznesowego. Prowadzimy wywiad gospodarczy pozwalający ujawnić powiązania firmy z innymi podmiotami i zdobyć informacje na temat jej struktury, stanu posiadania czy zadłużenia. Dzięki temu decyzja o wyborze kontrahenta jest obarczona mniejszym ryzykiem.

Zabezpieczanie danych firmy

W przypadku utracenia przez firmę mienia wysokiej wartości jego brak może narazić klienta na wymierne straty (np. gdy skradziony zostanie samochód z ładunkiem). W takich sytuacjach zdobywamy informacje na temat osób odpowiedzialnych za kradzież oraz wiedzę, gdzie znajduje się mienie.

Potrafimy także zlokalizować miejsce wycieku wrażliwych danych z przedsiębiorstwa. Jeśli odpowiedzialna jest za to konkretna osoba, np. pracownik firmy, pozwala to na zdobycie dowodów potrzebnych do postawienia go przed sądem oraz niezwłoczne zakończenie współpracy.

Nasze działania obejmują

  • wywiad windykacyjny
  • zbieranie dowodów w sprawach bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych
  • zbieranie dowodów w sprawach ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnice handlową
  • sprawdzanie wiarygodności kontrahentów występujących w przetargach
  • sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym
  • weryfikacja zadłużenia kontrahentów (podmiotów gospodarczych)
  • poszukiwanie utraconego mienia